TBT Da giầy - Túi xách VN

Assurance Global

GÓI CHỐNG ẨM ABSORTECH

MICROFIBER VIETNAM

Công ty CP Fortuna Việt Nam

Tin Giao thương

Tin Hiệp hội

 • Mời tham gia dự dự kiện:"Tăng cường năng lượng sạch trong ngành giầy dép và may mặc Việt Nam”

 • Tìm hiểu về Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc HIệp định VN-EAEU FTA

 • Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phảm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

 • Mời tham dự Hội thảo ngành công nghiệp da giày với cuộc CM công nghiệp 4.0

 • Mời tham dự Hội thảo ‘‘Quy định mới về xuất xứ hàng hóa và Tự chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ GSP đối với doanh nghiệp da, giầy và túi xách khu vực phía Bắc

Fashion Designers Club

TIN TỨC

 • Xuất khẩu giày dép của Việt Nam lớn thứ hai trên thế giới trong năm 2017
 • [Thứ sáu, 13-4-2018]
 • Xuất khẩu giày dép luôn là mặt hàng xuất khẩu thế mạnh và có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm nay. Các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nhóm mặt hàng ra thị trường thế giới trong những năm gần đây đều có thứ hạng cao.

    Tính toán của Tổng cục Hải dựa trên các dữ liệu của Trang cơ sở dữ liệu về thương mại-UNCOMTRADE (địa chỉ: comtrade.un.org) của Cơ quan Thống kê Liên Hợp quốc (UNSD) cho thấy xuất khẩu nhóm mặt hàng giày dép của Việt Nam về mặt trị giá trong năm 2015 và năm 2016 đều đứng vị trí thứ 2 thế giới về mặt trị giá, chỉ xếp sau xuất khẩu giày dép sau Trung Quốc. Trong năm 2017, theo Tạp chí World Footwear Magazine, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong nhóm 10 nước xuất khẩu giày dép lớn nhất trên thế giới và tiếp tục xếp sau Trung Quốc.

  Theo Tạp chí World Footwear Magazine, trong năm 2017 Việt Nam đã xuất khẩu 1,02 tỷ đôi giày dép các loại trong tổng số hơn 27 tỷ đôi giày dép các loại xuất khẩu trên toàn thế giới và chiếm 7,4% thị phần ngành hàng này. Cũng theo Theo Tạp chí World Footwear Magazine, Trung Quốc, nhà xuất khẩu lớn nhất trên thế giới, trong năm 2017 đã xuất khẩu 9,31 tỷ đô giày, chiếm 67,3% thị phần giày xuất khẩu toàn cầu. Hoa Kỳ là nước nhập khẩu giày dép lớn nhất trong năm 2017 với việc nhập khẩu 2,34 tỷ đô giày, chiếm 19,6% lượng giày dép tiêu thụ toàn cầu.

  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng giày dép các loại của các doanh nghiệp Việt Nam tăng liên tục qua các năm, cụ thể trong năm 2013 là 8,4 tỷ USD; trong năm 2014 là 10,3 tỷ USD; trong năm 2015 là 12 tỷ USD,  trong năm 2016  đạt 13 tỷ USD, và trong năm 2017 đạt 14,6 tỷ USD, tăng 12,3 % so với năm 2016. Số liệu thống kê mới nhất phổ biến ngày 08/03/2018  của Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép 2 tháng từ đầu năm 2018 sơ bộ đạt 2,25 tỷ USD, tăng 10,8% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2017.
  Biểu đồ 1: Diễn biễn xuất khẩu hàng giày dép theo tháng trong giai đoạn 2013-2017
  Nguồn: Tổng cục Hải quan

  Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan nhiều năm qua cho thấy, chu kỳ xuất khẩu của hàng giày dép các loại thường bắt đầu tăng từ quý 2 và đạt mức cao nhất vào quý 4. Trong năm 2017, xuất khẩu hàng giày dép đạt trung bình là 1,216 tỷ USD/tháng.  

  Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan trong Bảng 1 cho thấy các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn đóng vai trò trong xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam. Cụ thể, trong số 14,65 tỷ USD tổng trị giá xuất khẩu nhóm mặt hàng này trong năm 2017 thì xuất khẩu của các doanh nnghiệp FDI đã là 11,78 tỷ USD, chiếm hơn 80% xuất khẩu giày dép của tất cả các thành phần kinh tế. Tỷ trọng này của các năm trước là: năm 2016 là 80,6%, năm 2015 là 79,5%, năm 2014 là 76,6% và năm 2013 là 76,5%.

  Bảng 1: Xuất khẩu giày dép của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong giai đoạn 2013-2017 Đơn vị: Triệu USD

  Chỉ tiêu 2017 (Sơ bộ) 2016 2015 2014 2013
  Xuất khẩu giày dép của cả nước (triệu USD) 14.651,8 13.001,4 12.006,9 10.325,9 8.400,6
  Trong đó, xuất khẩu giày dép của các doanh nghiệp FDI 11.784,9 10.485,9 9.545,6 7.908,7 6.427,4
  Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (%) 80,4 80,6 79,5 76,6 76,5
    Nguồn: Tổng cục Hải quan

  Thống kê  của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm 2017 có tất cả 863 doanh nghiệp thuộc tất cả loại hình kinh tế của Việt Nam xuất khẩu giày dép các loại ra thị trường thế giới, tăng 15% so với số lượng doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này trong một năm trước đó.  Cụ thể, trong năm 2016 số lượng doanh nghiệp xuất khẩu giày dép là 751 doanh nghiệp, trong năm 2015 là 617 doanh nghiệp, trong năm 2014 là 467 doanh nghiệp và trong năm 2013 là 471 doanh nghiệp.

  Hoa Kỳ, đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng giày dép của Việt Nam

  Số liệu thống kê hải quan trong nhiều năm qua cũng cho thấy, Hoa Kỳ luôn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng giày dép của các doanh nghiệp Việt Nam. Xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất thế giới này luôn chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép của cả nước và chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước sang thị trường này.

  Bảng 2: Số liệu thống kê hải quan về xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong giai đoạn 2013-2018

  Đơn vị: Triệu USD
  Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 (Sơ bộ) 2 tháng 2018 (Sơ bộ)
  Kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép sang Hoa Kỳ (triệu USD) (A) 2.627,0 3.328,4 4.076,5 4.483,7 5.113,1 800,2
  Kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép của cả nước (triệu USD) (B) 8.400,6 10.325,9 12.006,9 13.001,4 14.651,8 2.253,5
  Tỷ trọng trong tổng kim ngạch XK giày dép cả nước (%)  (C)= (A/B)*100 31,3 32,2 34,0 34,5 34,9 35,5
  Tổng kim ngạch XK sang Hoa Kỳ (triệu USD) (D) 23.841 28.644 33.465 38.465 41.607 1.665,2
  Tỷ trọng trong tổng kim ngạch XK cả nước sang Hoa Kỳ (%) (E) = (A/D)*100 11,0 11,6 12,2 11,7 19,4 48,1
    Nguồn: Tổng cục Hải quan  

  Bảng 3: Xuất khẩu hàng giày dép theo thị trường trong giai đoạn  2013-2018     

  Đơn vị: Triệu USD
  Thị trường nhập khẩu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 (Sơ bộ) 2 tháng năm 2018 (Sơ bộ)
  Hoa Kỳ 2.627,0 3.328,4 4.076,5 4.483,7 5.113,1 800,2
  Trung Quốc 354,6 504,8 754,1 904,9 1.140,6 226,5
  Bỉ 516,5 659,0 723,5 825,4 907,5 125,5
  Đức 457,3 600,1 705,3 764,7 992,6 126,1
  Nhật Bản 388,3 519,0 597,6 674,9 751,0 160,9
  Anh 543,2 572,4 693,5 618,4 688,8 97,2
  Hà Lan 359,2 469,9 533,7 595,2 582,8 82,9
  Pháp 228,0 253,4 417,2 449,9 511,6 75,8
  Hàn Quốc 231,3 294,5 302,2 345,0 402,7 83,1
  Italia 240,5 313,9 346,2 335,7 306,9 45,5
  Tây Ban Nha 296,8 382,5 281,9 266,8 258,2 36,7
  Mêxicô 228,5 227,8 229,5 256,9 288,6 34,2
  Canada 160,4 188,3 216,8 252,9 292,5 35,7
  Nguồn: Tổng cục Hải quan

  Số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan tổng hợp cho thấy Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng giày dép từ Việt Nam, chiếm khoảng 1/3 xuất khẩu giày dép. Cụ thể trong năm 2017, Hoa Kỳ nhập khẩu giày dép xuất xứ Việt Nam với tổng kim ngạch 5.113,1 triệu USD, tăng 14% so với cùng thời gian năm 2016. Trung Quốc  là thị trường lớn thứ hai nhập khẩu giày dép của Việt Nam với kim ngạch 1.140,6 triệu USD, tăng 26%; tiếp theo là thị trường Bỉ với kim ngạch 907,5triệu USD, tăng 10%; thị trường Đức: 992,6 triệu USD, tăng 30% và thị trường Nhật Bản: 751 triệu USD, tăng 11,3% so với năm 2016.

  Hiện nay, mặt hàng giày dép của Việt Nam đã được tiêu thụ tại hơn 100 thị trường trên thế giới. Ghi chú: Theo Lịch Công bố thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, số liệu thống kê giày dép các loại xuất khẩu cũng xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu khác trong tháng 03 năm 2018 sẽ được phổ biến vào ngày 10/04/2018.

  Nguồn: Tổng Cục Hải Quan

 •  
  In bài này   Quay lại

  TIN TỨC Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn