Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Tổng kết ngành da giày năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
  • 15/02/2022

Ngày 21/01/2022, Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam (Lefaso) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết ngành da giày năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022” tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số các hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

Nguồn: LEFASO

Tin tức liên quan