Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Hội nghị quốc tế Ngành Da Giầy năm 2020
  • 05/11/2020
Tất cả các sản phẩm yêu cầu có CE. Doanh nghiệp yêu cầu gửi hồ sơ doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, chứng nhận sản phẩm, giá, và một số điều khoản cơ bản trước khi giao dịch trực tiếp.

Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi các yêu cầu trên về se@moit.gov.vn trước ngày 31/5/2020.